Üyelik ve Satış Sözleşmesi

A. Üyelik ve Satış Sözleşmesinin Tarafları

1. “http://www.forensisbilisim.com” web sitesi üzerinden yayın yapmakta olan; elektronik ticaret ve bilişim hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketimizin adı bu sözleşme içerisinde “Forensis Bilişim” adıyla anılmaktadır.
2. Forensis Bilişim İletişim Telefonu: +905301804454 ve Yazışma E-Posta Adresi: iletisim@forensisbilisim.com ‘dur.
3. “http://www.forensisbilisim.com” alan adı ile yayın yapmakta olan Forensis Bilişim’e üye olup ziyaret eden, alışveriş yapan ya da hizmet satın alan internet kullanıcılarımız “Müşteri” adıyla anılmaktadır.

B. Üyelik Sözleşmesi Hükümleri

1. Forensis Bilişim’e (www.forensisbilisim.com) üye olan Müşteri, üyelik hesabına eklemiş olduğu tüm bilgilerin doğruluğundan ve T.C. Kanunlarına uygunluğundan sorumludur.
2. Forensis Bilişim’e üye olan Müşteri, girmiş olduğu yanlış üyelik bilgileri dolayısı ile satın aldığı ürün veya hizmetler çerçevesinde meydana gelebilecek olası zarardan kendisi sorumludur.
3. Forensis Bilişim’e üye olan Müşteri, girmiş olduğu yanlış üyelik bilgileri dolayısı ile Forensis Bilişim’in uğrayacağı olası tüm zararlardan sorumlu olacağını ve bu zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
4. Forensis Bilişim’e üye olan Müşteri, hesap bilgilerini başka bir şahıs, firma ya da kuruluş ile paylaşımlı olarak kullanamaz. Müşteriden aldığı kullanıcı adı ve şifre ile alışveriş yapılması bağlantılı olarak oluşacak herhangi bir mal veya hizmet kaybı nedeniyle Forensis Bilişim sorumlu tutulamaz.
5. Forensis Bilişim, her türlü ticari işlem ve hizmet satışı kapsamında T.C. Anayasasına, Kanunlarına, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun davranacağını taahhüt eder.
6. Müşteri, Forensis Bilişimle olan her türlü ticari işlemi ve hizmet alımı kapsamında T.C. Anayasasına, Kanunlarına, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun davranacağını taahhüt eder.
7. Müşteri hiçbir şekilde Forensis Bilişim’in ya da diğer müşterilerin yapılan alışveriş veya hizmet alım satım işlemleri sırasında zorluk yaşamasına, hak kaybına uğramasına, hırsızlık vb. yüz kızartıcı faaliyete maruz kalmasına neden olabilecek davranışlarda (bilgisayar korsanlığı, hacker faaliyeti, dolandırıcılık, virüs saldırısı, truva atı vb.) bulunmamayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
8. Müşterinin Forensis Bilişim web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir yazı veya ürün altına yaptığı yorumlar kendisinin sorumluluğu altındadır. Forensis Bilişim suç konusu, siyasi içerikli veya genel ahlaka aykırı gördüğü her türlü yorumu Müşteriye bildirmeksizin silme ve ayrıca kanuni mercilere ihbar etme hakkına sahiptir.
9. Forensis Bilişim, Müşteriye ait hiçbir kişisel profil/hesap bilgilerini Forensis Bilişim şirket bünyesi dışında üçüncü şahıslar veya kurumlar ile paylaşmamayı taahhüt eder.
10. Forensis Bilişim, Müşteriye ait kişisel profil/hesap bilgilerinin gizliliğinin sağlanması için mevcut kapasitesi oranında güvenlik önlemleri alır. Buna rağmen Forensis Bilişim’e yönelik siber saldırı neticesinde meydana gelebilecek zararlardan Forensis Bilişim sorumlu tutulamaz.
11. Müşterinin internete giriş yaptığı bilgisayar ve internet bağlantısı üzerinde mevcut olan bir virüs, spam veya benzeri bilişim suçları uygulaması nedeniyle uğrayacağı zarardan Forensis Bilişim sorumlu tutulamaz.
12. Forensis Bilişim, sözleşme hükümlerine uygun hizmetler sunacağını kabul ve taahhüt etmekle birlikte, Müşterinin sözleşme hükümlerine aykırı davranışlar sergilemesi dolayısı ile oluşabilecek olası her türlü zararın tazmini için yasal mercilere başvuru yapma hakkını saklı tutar.
13. Forensis Bilişim, kanuna aykırı faaliyet yürüten, diğer müşterilerini taciz ve tehdit eden, dolandırıcılık yapan veya yapmak üzere olan herhangi bir Müşterinin üyeliğine derhal son verme hakkını saklı tutar.
14. Forensis Bilişim, Müşteri güvenliğini sağlayabilmek amacıyla, Müşterilerin sisteme giriş lokasyonlarını, bağlantı IP adreslerini ve tarih/saat bilgilerini kayıt altında tutar. Şüphe uyandıran Müşteri erişimleri geçici olarak dondurulabilir ve Müşteri bilgilendirilebilir.
15. Forensis Bilişim ürün veya hizmet satışından doğan yasal sorumlulukları dışında, site içerisinde dilediği ürün veya hizmetin niteliklerini değiştirme hakkına sahiptir.
16. Forensis Bilişim dilediği zaman üyelik sözleşmesi hükümleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
17. Forensis Bilişim, bu sözleşme kapsamında bilgilendirme amaçlı olarak Müşteriye sms veya e-posta gönderebilir. Müşteri kendisine sms veya e-posta gönderilmesini istemiyorsa her iki bilgilendirme mesajı altında yer alan bağlantıları kullanarak bilgilendirme hizmetlerine son verebilir.
18. Bu sözleşme hükümleri, müşterinin üyeliğini iptal etmesi veya sözleşmede anılan gerekçeler ile Forensis Bilişim’in Müşteri’nin üyeliğini iptal etmesi ile sona erer.
19. Bu sözleşmenin onaylanması ile Müşterinin sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğu, anladığı ve kabul ettiği anlamına gelir.
20. Bu sözleşmeye ilişkin tüm hukuki ihtilaf durumlarında Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

C. Satış Sözleşmesi Hükümleri

1. Forensis Bilişim (www.forensisbilisim.com) aksine bir tasarrufta bulunarak bu yönde bir açıklamada bulunmadığı sürece, satın alınan ürünlere ait kargo masrafları Müşteriye aittir.
2. Forensis Bilişimden ürün veya hizmet satın alan Müşterinin satın alma işleminden önce, ürün veya hizmetin fiyatına, adedine, niteliklerine, sınırlılıklarına veya süresine dair açıklamaları okuduğu anladığı ve kabul ettiği varsayılır.
3. Forensis Bilişimden alışveriş yapan Müşterinin; teslim edilecek ürün veya hizmetin adres/iletişim bilgilerini kasıtlı/sehven yanlış/eksik beyan etmesi halinde meydana gelecek gecikmeden veya maddi/manevi zarardan Forensis Bilişim sorumlu tutulamaz.
4. Forensis Bilişimin satın alınan bir ürünü teslim etme süresi en fazla 30 gündür. Mücbir sebeplerin (yangın, doğal afet, elektronik alt yapının çökmesi vb.) sebeplerle bu süre en geç 10 gün daha uzatılabilir. Müşteri 30 günün sonunda teslim edilemeyen ürünü almaktan vazgeçebilir, ücretini kesintisiz iade alabilir.
5. Forensis Bilişim sözleşme konusu ürün veya hizmeti tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte Müşteriye teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda Forensis Bilişim satın almaya konu ürün veya hizmeti geri iade almayı ve Müşterinin ödemiş olduğu ücreti iade etmeyi taahhüt eder.
6. Forensis Bilişimden alınan ürünler; teslim tarihini takip eden 7 gün içerisinde bilgilendirme yapılması, ürün ambalajının açılmaması, tüm parçalarının ve belgelerinin sağlam olması, düzenlenen faturasının geri gönderilmesi koşulu ile iade alınır. İade edilen ürünlerin faturası ile birlikte Forensis Bilişime ulaşmasını takip eden 10 iş günü içerisinde ürün ücreti Müşteriye iade edilir. İade halinde kargo masrafları Müşteri tarafınca ödenir.
7. 7 gün içerisinde Müşteri tarafından iade edilen ürününe ait faturanın alt kısmındaki iade bölümü Müşteri tarafınca doldurulur, imzalanır ve ürün ile birlikte Forensis Bilişime iade edilir.
8. Satın alınan ürün veya hizmetin Müşteriye özel olarak tasarlanması, ürünün açılmış olması, kullanılmış olması, hizmet satın almaya bağlı servisin sunumuna başlanmış olması, elektronik ürünlerin sim kartlarının takılmış olması, kurulmuş olması, hafızalarına veri kaydı yapılmış olması ve T.C. Kanun ve yönetmeliklerinde yazılı benzer şartların oluşması hallerinde Müşterinin cayma hakkı yoktur. Cayma koşullarının ihlal edildiği durumlarda Forensis Bilişimin ürünü / hizmeti geri alma ve Müşteriye geri ödeme yapma sorumluluğu yoktur.
9. Satın alınan ürün veya hizmetle ilgili olarak Müşterinin hedef gösterdiği farklı kişinin ürün veya hizmeti teslim almayı kabul etmemesinden Forensis Bilişim sorumlu tutulamaz.

D. Güvenlik ve Gizlilik Koşulları

Forensis Bilişim (www.forensisbilisim.com) sitesi üzerinde sunulan servislerden, ürünlerden veya hizmetlerden yararlanabilmeniz için aşağıda sunulan sözleşme hükümlerini onaylamanız gerekmektedir.

Müşteri bilgileri toplama

1. Forensis Bilişim üye müşterilerine ait hesap bilgilerinin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri almaktadır.
2. Forensis Bilişimi sadece ziyaret etmek için profil bilgilerinize ihtiyaç duyulmamaktadır.
3. Forensis Bilişim; üye Müşterinin profil, adres bilgisi ve iletişim bilgilerine sadece alışveriş çerçevesinde hizmet sunulabilmek için ihtiyaç duyar.

Ziyaretçi Bilgileri Toplama

4. Forensis Bilişim teknik imkanları dahilinde; T.C. Devletinin istemiş olduğu yasal bilgilere erişimin kolaylaştırılması ile Müşteri ve Ziyaretçilerin siber saldırılara karşı korunabilmesi amacıyla ziyaret kaynaklarının IP adreslerini ve trafiğini kayıt altına alır.
5. Forensis Bilişim alışveriş yapmayan ziyaretçiye ait kişisel bilgiler toplamaz.
6. Forensis Bilişim müşteri güvenliğinin sağlanabilmesi için siteyi ziyaret eden cihaz, işletim sistemi ve web tarayıcısı bilgilerini teknik imkânları dâhilinde saklar. Bu bilgiler kişisel profil bilgisi kapsamına girmez.

Çerezler

7. Forensis Bilişim müşterilerin daha sonraki ziyaretlerini kolaylaştımak amacıyla “cookie” yani çerezler kullanarak site erişimlerini ön belleğe alır.

Dış bağlantılar

8. Forensis Bilişim sitesi içerisinde yer alan bazı linkler üçüncü şahıs ya da firma web sitelerine ait olabilir. Forensis Bilişim sitesinde linki olan bu sitelerin sözleşme hükümleri; bahse konu web siteleri ile bu siteye yönelen ziyaretçinin sorumluluğu altındadır.
9. Forensis Bilişim sitesi içerisinde yer alan dış bağlantı linklerini kullanarak diğer web sitelerini ziyaret eden Müşterilerin; bu siteleri ziyaret sırasında uğrayacakları olası siber saldırı veya maddi zarardan Forensis Bilişim sorumlu tutulamaz.

Gizlilik Politikası Değişiklikleri

10. Forensis Bilişim gizlilik politikasında herhangi değişiklik yapar ise yeni gizlilik politikasını Anasayfa menüsü altındaki Üyelik Sözleşmesi bölümünde günceller ve yeni gizlilik politikasını duyuru şeklinde yayınlar ve ayrıca üye müşterilerini E-Posta yoluyla bilgilendirir.

FORENSİS E-TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ