IP numarasından suçlu tespiti mümkün müdür?

IP numarasından suçlu tespiti mümkün müdür?

Bu soruya bazı durumlarda mümkündür bazı durumlarda mümkün değildir şeklinde cevap vermek zorundayız. IP numarası tespit edilen ve kuvvetli şüphe altında bulunan bir kimsenin söz konusu suçu işleyip işlemediğini söyleyebilmek için ayrıca kullandığı bilişim cihazları üzerinde inceleme yapmak gereklidir.

IP adresi, belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları internet protokolü standartlarına göre verilen adresi ifade eder.

IP numarası tespit edilen bir hat sahibinin kullandığı cihazları incelediğimizde suç unsuruna rastlanmamış olması anormal bir durumu yansıtmamaktadır. Aşağıdaki hallerde IP numarası tespit edilmiş olsa bile incelenen materyallerde suç unsuruna rastlanmayabilir:

ip numarasından suçlu tespiti

Windows işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlarda internet üzerinden yapılan işlemlerde, kullanıcı o işlemle alakalı özel bir uygulama yapmamışsa, bu türden işlemlere ait geride kalan kayıtlar, “Temporary internet Files” (Geçici internet dosyaları) olarak adlandırılan bir klasörün içeriğinde saklanır. Ancak bu klasör içeriği kullanıcı tarafından silinebileceği gibi, işletim sisteminin yeniden kurulması, yetersiz disk alanı vb. gibi durumlarda otomatik olarak da silinebilir. veri analizi, data analizi, silinen görüntünün kurtarılması, silinen dosyaların kurtarılması, bilirkişi

IP numarası, Internet Servis Sağlayıcısının tahsis ettiği bir numaradır. Söz konusu IP numarası bir hatta tahsis edildiğinden aynı hattı kullanan birden fazla bilgisayarın IP numarası internet üzerinde aynı olarak görünecektir. Bu nedenle gerçekte işlemler ayrı ayrı bilgisayarlardan yapılmış olsa dahi, IP numarasına bakıldığında tek bir IP numarası tespit edilmiş olacaktır. Dolayısıyla, olayın olduğu tarihte söz konusu IP numarasını kullanan hat üzerinden tetkike konu olarak gönderilmiş olan bilgisayardan başka bir bilgisayarla işlem yapılmış olabilir.

Olayın meydana geldiği tarih-saat-dakika hatta saniye bilgisi kesin olarak bilinmiyorsa, aynı IP numarası aynı gün içerisinde farklı zamanlarda farklı kullanıcılar tarafından kullanılmış olabilir. Hatta bir gün içerisinde aynı IP numarası ile onlarca kişi farklı dakika/saniye aralığında işlem yapmış olabilir. veri analizi, data analizi, silinen görüntünün kurtarılması, silinen dosyaların kurtarılması, bilirkişi

ip numarasından suçlu tespiti

Şüpheli, kablosuz (wireless) bir modemle internet erişimi sağlıyorsa, bu hatta yetkisiz olarak erişim sağlayan bir başkası da söz konusu işlemi yapmış olabilir. Fakat internet hattı şüpheliye ait olduğu için, söz konusu işlemleri yapan olarak şüphelinin kaydına ulaşılmış olabilir. veri analizi, data analizi, silinen görüntünün kurtarılması, silinen dosyaların kurtarılması, bilirkişi

Son olarak, kısmen düşük bir ihtimal olsa da, bir başkası, şüphelinin bilgisayarına bilgisi haricinde erişim sağlamış ve işlem yapmış olabilir. Bu durumda da işlem şüpheli tarafından yapılmış olarak görünecektir. veri analizi, data analizi, silinen görüntünün kurtarılması, silinen dosyaların kurtarılması, bilirkişi