MATLAB’ın Adli Görüntü İncelemeleri Açısından Önemi

Matlab

Matlab; (Matrix Laboratory); ilk defa 1985’de C.B Moler tarafından matematik ve özellikle de matris esaslı matematik ortamında kullanılmak üzere geliştirilmiş etkileşimli bir paket programlama dilidir.

İlk sürümleri FORTRAN diliyle hazırlanmış olmakla beraber son sürümleri “C” dilinde hazırlanmıştır. MATLAB mühendislik alanında (hesaplamalarında); sayısal hesaplama, veri çözümleri ve görüntü işleme alanlarında kullanılabilecek genel amaçlı bir program olmakla beraber özel amaçlı modüler paketlere de sahiptir. Control Toolbox, Signal Processing Toolbox, Image Processing Toolbox gibi paket programlar CACSD (Bilgisayar destekli denetim sistemi tasarımı) paketler olup bunlar denetim sistemlerinin tasarımında çok etkili araçlardır. 

Matlab’ın Adli Bilimler Açısından Önemi

Mahkeme aşamasında sunulması gereken herhangi bir delilin inceleme için açılması ve onun test edilebilir olması genel bir kuraldır. Bu durumda işlenen sayısal görüntülerin mahkemeye sunulması sırasında:

  • Orijinal görüntülerin bütünlüğünün korunması,
  • Bu görüntülere uygulanan süzgeçler sonrası elde edilen sayısal görüntü sürümlerinin ayrı ayrı mahkemeye sunulması,
  • İyileştirme ve diğer amaçlarla görüntüler üzerine uygulanan süzgeçlerin doğru ve güvenilir olduğunun mahkemeye ispat edilmesi gerekmektedir.

Günümüzde ticari alanda üretilmiş çok sayıda görüntü işleme yazılımları bulunmaktadır. Ancak kullanılan çoğu yazılımda (örneğin Photoshop), görüntü üzerine uyguladığımız süzgeçlerin ne olduğunu bilmekle beraber bu süzgeçleri çalıştıran kaynak kodların hangi yapıda çalıştığını bilemeyiz.  Her durumda olmamakla beraber, bazen görüntü üzerine uygulanan süzgecin etkileri sonucu değerlendirecek olan kriminal uzmanını yanıltabilir. Örneğin bir araç plakası üzerinde çalışan uzmanın “3” rakamını “8” olarak değerlendirmesine yada “N” harfini “H” yada “M” şeklinde değerlendirmesine sebep olabilir. 

Yukarıda açıklandığı üzere, görüntüler üzerine uygulanan süzgeçlerin doğruluğunun mahkeme safhasında ispatı, ancak ve ancak uygulanan matematik işlemlerin anlamını kavramak ve bunu açıklayabilmekle mümkün olacaktır.