Sinyal İşleme Kurultayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Trabzon

Düzenleyen: IEEE (Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)

Ev Sahibi: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Trabzon

Tarih: 23-25 Nisan 2014

Son Bildiri Gönderme Tarihi: 31 Ocak 2014

Son Kayıt Tarihi: 15 Mart 2014 Son Kayıt Tarihi

sinyal isleme kurultayı

Bildiri Konuları:

Sinyal İşleme

S01. Sinyal İşleme Kuramı

S02. İstatistiksel Sinyal İşleme

S03. Doğrusal Olmayan Sinyal İşleme

S04. Uyarlanır Sinyal İşleme

S05. Dizilim ve Çok Kanallı Sinyallerin İşlenmesi

S06. Algılayıcı Ağlar için Sinyal İşleme

S07. Zaman-Sıklık Analizi

S08. Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma

S09. Bilgisayarla Görü

S10. Örüntü ve Nesne Tanıma

S11. Sinyal İşleme için Otomatik Öğrenme

S12. İnsan Makine Etkileşimi

S13. Beyin Bilgisayar Etkileşimi

S14. Sinyal-İmge Elde Etme ve Oluşturma

S15. İmge İşleme

S16. Video İşleme

S17. İmge Basımı ve Sunumu

S18. İmge/Video/Ses Tarama, Bulma

S19. İmge/Video/Ses Damgalama

S20. Çokluortam Sinyal İşleme

S21. Biyomedikal Sinyal İşleme ve İmge İşleme

S22. Biyoinformatik

S23. Biyometrik Sinyal-İmge İşleme ve Tanıma

S24. Güvenlik ve Savunma için Sinyal İşleme

S25. Uzaktan Algılama için Sinyal ve Görüntü İşleme (Çalıştay)

S26. Sinyal İşleme Donanımları

S27. Sinyal İşleme Eğitimi

S28. Radar Sinyal İşleme

S29. Yerbilimleri ve Atmosferbilimleri için Sinyal İşleme

S30. Diğer (Sinyal İşleme)

İletişim

I01. İletişim Kuramı

I02. İletişim Ağları

I03. Telsiz İletişim

I04. Çokluortam İletişimi

I05. Kaynak ve Kanal Kodlama

I06. İmge/Video Kodlama ve İletimi

I07. Konuşma/Ses Kodlama ve İletimi

I08. Antenler

I09. Kanal Modelleme, Kestirme ve Denkleştirme

I10. Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim

I11. Diğer (İletişim)

Ayrıntılı Bilgi; siu2014.ktu.edu.tr