Güvenlik Kamera Sistemleri İçin Çözünürlük Standartları

Güvenlik kamera sistemleri (CCTV), emniyet hizmetleri açısından tartışmaya yer bırakmayan bir öneme sahiptir. Her biri birer canlı tanık olan CCTV sistemleri, doğru kullanıldığında suçların önlenmesi ve daha çok suç sonrası suçlu kişilerin yakalanması için güvenlik güçlerinin işini bir hayli kolaylaştıracak konumda bulunmaktadır. Uygun standartlarda kurulmuş bir CCTV sistemi, suç sonrası çok önemli deliller sunabilecektir.

Adli Bilişim

Adli bilişimin çok çeşitli tanımları yapılmaktadır. Tanımlar arasında kesişen ortak noktalar göze çarparken, bazı tanımlar teknik detaylara fazlaca girerek tanımdan ziyade ders anlatımına dönüşen uzun metinler halini almıştır.