Adli Görüntü İyileştirme & Onarma

Günümüzde koşullarında güvenlik kamera sistemlerinin, dijital kameraların ve fotoğraf makinalarının kullanılmadığı bir yer neredeyse kalmadı. Hal böyle olunca, görüntüler etrafımızda olan biten herşeyi canlı şahit gibi kayıt ediyor. Teorik olarak bunun güzel bir imkan olduğundan bahsetsek te, pratikte bu kayıtların çoğu zaman ehil uzmanlar eliyle düzeltilmesi ve anlaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor. görüntü analizi, görüntü inceleme, bilirkişi, bilirkişi raporu

Günümüzde koşullarında güvenlik kamera sistemlerinin, dijital kameraların ve fotoğraf makinalarının kullanılmadığı bir yer neredeyse kalmadı. Hal böyle olunca, görüntüler etrafımızda olan biten herşeyi canlı şahit gibi kayıt ediyor. Teorik olarak bunun güzel bir imkan olduğundan bahsetsek te, pratikte bu kayıtların çoğu zaman ehil uzmanlar eliyle düzeltilmesi ve anlaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor.  
 
Görüntü İyileştirme: Görüntü iyileştirme alanında uygulanan tekniklerin nihai hedefi, görüntünün niteliğini istenilen ve beklenen şekilde yükseltmektir. Kontrast ve parlaklık düzenlemeleri, kenar zenginleştirme, histogram eşitleme gibi uygulamalar, kişinin görsel algılamasını etkilemeyi hedefleyen ve bu konuda başarı sağlayabilen en temel görüntü iyileştirme teknikleridir. görüntü analizi, bilirkişi, bilirkişi raporu, cd çözümü, görüntülerin çözümü

Görüntü Onarma: Birçok alanda örtüşmekle beraber, görüntü iyileştirme subjektif bir işlem iken, görüntü onarma objektif yapıda bir işlemdir. Görüntü onarma işleminde, eldeki orijinal görüntünün ilk halinin düzgün olduğu kabul edilir. Daha sonra, bu görüntü üzerine önceden uygulandığı kabul edilen işlemin tersi uygulanarak görüntünün yeniden yapılandırılması ve orijinal şekline dönmesi sağlanır. Bu yaklaşımla tasarlanan süzgeçler, istenen sonucun en iyi şekilde tahmin edilmesini sağlamaktadır. Örneğin, “Contrast Stretching” yani “Karşıtlığı artırma”, incelemeyi yapan kişinin görsel yönden hoşnut kalmasını sağlayacak en temel, en önde gelen tekniklerden iken, “Deblurring Function” yani “Netleştirme Fonksiyonu” kullanılarak görüntü üzerindeki bulanıklığın giderilmesi bir görüntü onarma tekniğidir.
 
Uygulanan Teknikler: “Adli Görüntü” çatısı altında Görüntü İyileştirme ve Görüntü Onarma ile İlgili tekniklere sitemizde ayrı ayrı yer verilecek ve BİR UZMAN ELİNDE GÖRÜNTÜLERİN NASIL KIYMETLENDİRİLDİĞİ ÖRNEKLER İLE ANLATILACAKTIR.
Ancak bazı görüntü iyileştirme ve onarma tekniklerini örnek olarak sunmak istiyorum:
 
Görüntü İyileştirme : Parlaklık ve Kontrast Düzeltme, Gürültü Giderme, Karanlık Görüntülerin Aydınlatılması, Küçük Görüntülerü Büyütme, Sis ve Pus Giderme …
 

adli görüntü

Görüntü Onarma: Plaka Okuma, Görüntüleri birleştirerek yeni bir görüntü elde etme, bulanıklık giderme, açısal bozulmaları giderme, Odak kusurlarını düzeltme.. görüntü analizi, görüntü inceleme, bilirkişi, bilirkişi raporu, cd çözümü, görüntülerin çözümü, görüntü bilirkişisi, görüntü raporu, özel bilirkişi raporu