Analog Görüntünün Sayısallaştırılması

Gözümüzün gördüğü herhangi bir varlığın yapısal özellikleri ve renk bilgileri bu varlıklardan bize yayılan dalgalar ile algılanır. Yukarıda da belirtildiği üzere, 2 boyutlu bir sinyal olarak kabul edilen bu dalgalar, teorik olarak uzayda sonsuz kabul edilir ve bu şekliyle analog yapıdadır. Analog bir sinyal veya kodun örnekleme cihazları vasıtası ile sayısal değerlere atanması  işlemine sayısallaştırma denir.
 
Sayısallaştırma temel olarak Örnekleme (Sampling) ve Nicemleme (Quantization) şeklinde tanımlayabileceğimiz iki aşamada gerçekleşir. Bir görüntü örneklendiğinde 2 boyutlu uzay, küçük kesikli bölgelere dönüşür. Nicemleme işleminde ise kesikli hale getirilen sinyalin her bölgesine, genlik seviyesine göre bilgisayar ortamında bir tam sayı atanır. görüntü analizi, görüntü inceleme, bilirkişi, bilirkişi raporu, cd çözümü, görüntülerin çözümü, görüntü bilirkişisi, görüntü raporu, özel bilirkişi raporu

analog to digital

Bir başka deyişle, 2B ayrık uzayda tanımlanmış olan a sayısal görüntü, iki boyutlu sürekli uzay içindeki analog görüntü olan a(x,y) den örneklenerek elde edilmiştir. 2B sürekli görüntü a(x,y) N satır ve M sütuna bölünmüştür. Satırların ve sütunların kesişmesi bir piksel ile belirtilmiştir. a değeri tamsayı koordinatlara , {m=0,1,2,…,M-1} ve {n=0,1,2,…,N-1} ile paylaştırılmıştır. Gerçekte 2B sensörün dış görünüşünü etkileyen fiziksel sinyalin olduğunu düşüneceğimiz birçok a(x,y) durumu aslında derinlik, renk ve zamanı kapsayan birçok değişkenin bir fonksiyonudur. görüntü analizi, görüntü inceleme, bilirkişi, bilirkişi raporu, cd çözümü, görüntülerin çözümü, görüntü bilirkişisi, görüntü raporu, özel bilirkişi raporu